STRIHANIE,OHÝBANIE A VIAZANIE BETONÁRSKEJ OCELE.

STRIHANIE,OHÝBANIE A VIAZANIE BETONÁRSKEJ            OCELE.