Železné profily

Dodávka uzavretých oceľových profilov podľa normy: EN 10219 - 1,2
Materiál oceľových profilov: S 235 JRH, S 275 JRH*, S 355 JRH*
Dodávané dĺžky: 4000 - 13500mm, (+25 mm, -0 mm) v závislosti na rozmeroch - viď výrobný program nižšie (konce neopracované)
Balenie: V zväzkoch do 2,2 t stiahnutých oceľovou páskou
Tepelné spracovanie: naspracované
Povrchová úprava: bez úpravy
Konzervácia: Povrchová ochrana zaisťujúca dočasnú konzerváciu proti korózii
Hutný atest: EN 10204 / 2.2; 3.1
Značenie uzavretých oceľových profilov: štítkom s popisom
Produkcia oceľových profilov s hrúbkou steny 1,5 mm len po dohode s výrobcom.
Oceľové rúry (trubky) 33,7 mm len bez vnútorného orezu